V českém jazyce rozlišujeme následujících deset slovních druhů.

První pětice druhů jsou slova ohebná. To znamená, že je můžeme skloňovat nebo časovat. Neplatí to ovšem u všech slov. Druhá pětka druhů jsou pak slova v drtivé většině neohebná.

Přehled slovních druhů

Slova ohebná (skloňujeme nebo časujeme)

1. Podstatná jména (substantiva)
2. Přídavná jména (adjektiva)
3. Zájmena (pronomina)
4. Číslovky (numeralia)
5. Slovesa (verba)

Slova neohebná (neskloňujeme)

6. Příslovce (adverbia)
7. Předložky (prepozice)
8. Spojky (konjunkce)
9. Částice (partikule)
10. Citoslovce (interjekce)

Mohlo by vás zajímat

Komentáře