Standardní nebo standartní? Slovo patří do početného žebříčku těch, která často zaměňujeme. Správně je však jen jedna varianta.

V drtivé většině případů se používá slovo standardní s písmenem D. Jedná se o vyjádření zvyku či běžné úrovně. Klíčové je slovo standard, od kterého můžete následně odvozovat další varianty. Více napoví následující příklady z praxe.

Praktické příklady

  • Všichni máme nějaký životní standard.
  • Bezpečnostní standardy v naší firmě jsou na výjimečné úrovni.
  • Máme spolu nadstandardní vztahy.
  • Jeho postup byl v tomto případě nestandardní.

Standarta

Je tu jisté procento případů, ve kterých můžeme slovo použít s T. Jedná se o slovo standarta, které je synonymem pro vlaječku. Velmi dobře tuto variantu známe ze slovního spojení prezidentská standarta. Se slovem standardní však tyto dvě verze (kromě podobnosti) nepojí nic.

Mohlo by vás zajímat

Komentáře