Tchyně patří do početné skupiny slov českého jazyka, ve kterých při psaní často chybujeme. Hlavním důvodem toho je fakt, že slovo vyslovujeme s dlouhým ypsilonem, zatímco správně se píše s krátkým.

Správně tedy píšeme tchyně, nikoliv tchýně, čímž je slovo často zaměňováno. Verze s s krátkým y je jedinou pravopisně správnou variantou. Jinak tomu je v případě mluveného projevu, kdy tchyni vyslovujeme s dlouhým ypsilonem.

Praktické příklady

  • Svou tchyni nadevše miluji.
  • Je pravda, že tvá tchyně je už dva měsíce nezvěstná?

Mohlo by vás zajímat

Komentáře